Kuzu tandır her yörede yapılan bir yemektir Her yörenin kendine has pişirme, sunum teknikleri vardır Bizim içinde tandırın yeri ap ayrıdır Tandır için yapılan kuzuların bölgesi büyüklüğü hepsi çok önemlidir Her zaman terciğimiz Balıkesir ve Konya Ereğli bölgesinin kuzularıdır