Kuzu, Oğlak ve Dana etinden yaptığımız muhteşem tandırlar